Home

Rfsl webbutbildning

E-post forbund@rfsl.se Frågor om medlemskap medlemskap@rfsl.se. Telefon 08-501 62 900 Öppettider för reception och växel: Mån 13-15 Ons 14-16 Fre 10-12. Postadress: RFSL Box 35 Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Socialstyrelsen tillhandahåller därför utbildningsmaterial som handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv. Vi har tagit fram en webbutbildning som syftar till att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten Ideella organisationer utgör ett oerhört viktigt stöd till barn och unga som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning

Kontakt - RFSL

populär: