Home

Offentliga rummet synonym

De offentliga rummen är de vardagliga mötenas platser där vi går och handlar och där vi besöker kaféer och restauranger. I historien har kaféerna intill gatorna fungerat som en slags tredje plats, där man har smitt ränker för att störta övermakten, som under franska revolutionen Offentliga Rummet 2019. Mötesplatsen som ger förutsättningar till att skapa en smartare välfärd! Kom till Offentliga Rummet i Västerås 10-12 juni 2019 Könsöverskridanden kopplas ständigt till homosexuella karaktärer: många homosexuella män tycks använda könsöverskridande utseende och beteende för att chockera och bli synliga som homosexuella i det offentliga rummet. Men alltför framfusiga mutor kan chockera den tilltänkte mottagaren The latest Tweets from Offentliga Rummet (@offrum). Offentliga Rummet är en årlig konferens om verksamhetsutveckling och digitalisering i offentlig sektor. 2018 går konferensen den 23-25 maj i Göteborg Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling inom offentlig sektor

Det finns ett problem med begreppet offentliga rummet. Det presenteras som ett substantiv, beskrivs som ett adjektiv men gestaltas genom en rad begränsade imperativ. I min förståelse av vad som definierar offentliga rummet och vad det har för roll uppstår konflikten i en språklig konstruktion av en komplex miljö offentliga rummet som männen förtydligas i Botkyrkas ÖP, men teoretikernas begrepp könsneutralitet har ingen koppling till Botkyrkas användning av ordet neutralitet. I ÖP beskrivs neutrala mötesplatser som platser relaterade till religion, etnicitet och ideologi, vilket ger ordet neutral en helt annan innebörd

skapa det offentliga rummet sker nära dem som verkar och vistas i det offentliga rummet. 1. Konsten att skapa stad på västra Sicklaön och Konsten att skapa konst i hela Nacka Utformning och utveckling av det offentliga rummet ska ske genom medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens Rädsla kan påverka tillgången till det offentliga rummet, dvs känslan av att kunna röra sig fritt i staden oavsett tid och plats. Om kvinnor stannar hemma pga. rädsla för farliga män eller rör sig fritt i det offentliga rummet, kan ses som en indikator på maktförhållanden mellan könen (Koskela 1997)

Offentligt rum - Wikipedi

Offentliga Rummet 201

Synonymer till chockera - Synonymer

Jag var i det gamla landet häromdagen, på Stockholms centralstation, denna station där man inte ser något som helst tåg inifrån stationshuset. Ingen järnvägsrestaurant värd namnet finns heller, så jag intog en enkel måltid, givetvis utan järnvägsutsikt, på ett snabbmatställe vid norra ingången. 29 kr för en kopp kaffe... nog dags att uppdatera indexet Vi har under dessa fem veckor fått fotouppgifter varje vecka där vi också ska utforskat ett begrepp som vi läst om i kurslitteratur. Målen vi ska uppnå med prov 1a och prov 1b lyder: identifiera och problematisera innebörder av 'det offentliga rummet' med utgångspunkt i kulturstudier (Cultural Studies) använda gestaltande metod för att utforska aspekte offentliga rum och anta ett medborgarperspektiv på hur det offentliga rummet ska användas. Genom att göra en konstnärlig undersökning och gestaltning som involverar medborgare till delaktighet vill vi framhålla behovet av mellanrum som en del i en utveckling mot en socialt hållba

Offentliga Rummet (@offrum) Twitte

Information - Offentliga Rummet 201

 1. masteruppsats om kommunismens kulturarv
 2. Personuppgifterna ligger ute i det globala offentliga rummet, som dessutom förknippas med löjeväckande uppgifter, under obegränsad tid vilket heller inte har stöd i lagen. Personer som inte vill vara förknippad med dessa tramsiga uppgifter kan inte ta bort uppgifterna (bilaga1) vilket är oerhört kränkande för enskilda personer
 3. Att konsten behandlas som en slags utsmyckning inte som en del av det offentliga rummet. Ett konstverk har ju sin plats i det offentliga rummet precis som ett sophus, men de fyller olika funktion. Staden tycks då prioritera funktion framför Skönhet och eftertanke, men gör det dessutom på ett oförlåtligt slarvigt sätt
 4. Men alla de som utsätts för näthat runt omkring i Sverige, som inte befinner sig i offentligheten och som inte har möjlighet att värja sig på samma sätt som människor som är vana vid det offentliga rummet kan, vill Camilla Läckberg lyfta upp till ytan
 5. Ojämn användning av det offentliga rummet. Undersökningar visar att flickor inte nyttjar städers publika platser i samma utsträckning som pojkar. Till och med sju års ålder använder barnen offentliga anläggningar, så som lekplatser, lika mycket men efter det händer något
 6. För Folkpartiet har den offentliga konsten en given plats i stadsutvecklingen och det offentliga rummet som tillhör oss alla. Grunden för den offentliga konsten är i Stockholm enprocentsregeln, som säger att när staden bygger om, till eller nytt så ska en procent av kostnaden gå till offentlig gestaltning

 1. Det är verkligen ett intressant ämne, amning i det offentliga rummet. Det engagerar och det finns många starka åsikter kring det. En liten undersökning gjord av Sveriges radio visar att så många som 46% (58 av 125) helst inte vill att offentlig amning bör förekomma över huvudtaget. 27% (34 av 125) tycker att det ä
 2. ister Nyamko Sabuni konferensen och pratar om Internets betydelse för demokratin
 3. Om hur vi arbetar. eSam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Våra expertgrupper analyserar och utreder frågor som behöver lösas i samverkan och tar fram vägledningar som stöd. eSam arrangerar också mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
 4. Amningskampen är en ny hemsida med fokus på amning i det offentliga rummet. Grundaren, PappaKim (med fru), har tröttnat på åsikter som går ut på, eller leder till, att kvinnor med barn ska vara förpassade till hemmet under småbarnstiden på grund av en intolerant omgivning

eras. Frågorna kan till exempel handla om syftet med den offentliga konsten. Vilka berättelser får plats i det offentliga rummet, vem eller vilka är det som bestämmer vad som skall köpas och placeras, på vilka platser finns konsten, är det män eller kvinnor som gestaltat konsten, finns offentlig konst för barn och vad kan man tänk det offentliga rummet. Exempelvis musiker, gatuteatergrup-per, underhållare eller skejtungdomar. Även här går det i regel att knäppa på utan att det verkar allt för konstigt. Så om du är nybörjare eller känner dig osäker är det alltså bra att testa dig fram i den här sortens situationer. Inte säl Precis som att platsen vuxit med mig upplever jag också en annan trygghet i mitt eget jag. Denna trygghet syftar till att ta plats i det offentliga rummet. Jag har tidigare funnit det mycket obekvämt att ta plats i det offentliga rummet, kände mig nästa kriminell när jag drog runt med min tråd där Det kan röra sig om aspekter som vård och underhåll, väder och vind, politiska beslut och vad man får/inte får göra i det offentliga rummet. Komiskt nog blev just denna promenad inställd på grund av att himlen öppnade sig och regnet fullkomligen öste ned Offentliga Rummet är en mötesplats för flera hundra verksamhetsutvecklare, kommunikatörer, webbredaktörer, it-specialister, förtroendevalda och chefer. Genom Offentliga Rummet finns stora möjligheter att både nätverka, hämta hem nya kunskaper och metoder och inte minst att själv bidra till en nödvändig utveckling av välfärden

offentliga rummet - engelsk översättning - bab

Detta sker i samband med Offentliga rummet. Det är bra. Seminariet kommer säkerligen vara ett betydligt bättre stöd för kommuner än PTS (Post- och Telestyrelsen). I slutet av april presenterade nämligen PTS skriften Goda exempel på kommunalt agerande inom bredbandsområdet. Jag tror att deras tanke med denna skrift är att. ny förvaltning av delar av det offentliga rummet. När olika aktörer upp-muntras till ökad aktivitet och ansvarstagande för offentliga utrymmen och fler människor då också befolkar gator och torg, har det visat sig vara brottsförebyggande. I vår andra rapport går vi in på två speciella områden där brottsligheten Studenterna resonerade kring vilken typ av offentliga stadsrum som området kommer att erbjuda för att uppfylla fastighetsbolagens vackra deviser om att det byggs en stad där det finns något för alla. Diskussionen landade i tankar om urbanitet, och att den täta stenstaden kanske inte kan och ska erbjuda parkytor och lekplatser

Det sätt på vilket vi definierar det offentliga rummet är intimt sammankopplat med våra idéer om vad det betyder att vara människa, samhällets natur och vilken sorts politisk gemenskap vi bör eftersträva. ( ) att ge stöd åt offentliga saker är att bidra till den demokratiska kulturens överlevnad oc Juntan. Graffiti och gatukonst för icke cis-män som vill att fler berättelser ska ta plats i det offentliga rummet Att kräva att andra ska hålla sig borta från det offentliga rummet eller ändra på sig är en maktgalen, motbjudande snedhandling. Oftast. Det finns ett undantag, anser jag, och det är när någon eller några i det offentliga rummet inte nöjer sig med att vara där, utan dessutom kräver att andra ska dansa efter deras pipor Offentliga rummet på Wisby Strand tisdag 2 juni 2015 Om man är nyfiken på hur det går med digitaliseringen av det offentliga samhället och vilka effekter det får, är Offentliga rummet rätt ställe att vara på

Offentliga Rummet - Forefront Recap - YouTub

Många människor talar ofta om sexualisering av det offentliga rummet som ett stort problem. Människor - i synnerhet kvinnor - visas upp som sexsymboler, och deras fysiska attribut framhävs. Kvinnor i Åhlénsreklam visar sina välformade kroppar och vackert skurna ansikten - självklart retuscherade för att se i det närmaste. Ja, ägare till det offentliga rummet är ju vi alla, och ansvaret för den fysiska miljön m.m. finns på plats i form av bestämmandeprocesser och utförandeprocesser via det representativa systemet i den politiska demokratin Historien kring Rinkebys centrum är en skakande berättelse om hur kommunen lämnade en hel förort i sticket. Rinkeby var en sjudande gryta av spännande företag, offentliga förvaltningar och butiker med dofter och smaker från hela världen. Ett slitet centrum, visst, men ett levande och spännande

Det öppna rummet A great WordPress

Offentliga konstverk är en del av det offentliga rummet, den miljö som jag (och andra medborgare) rör oss i varje dag. Som medborgare i ett demokratiskt land förväntar jag mig att jag utan inskränkningar kan diskutera, dokumentera och kartlägga den offentliga miljön Svensk vapenhandel måste ske i den öppna offentliga rummet. Published 8 mars, 2012 Uncategorized Leave a Comment Taggar: demokrati , ingen tar ansvar , politik , skylla på den andra , Vapenexpor

Föreläsning av Henrik Summanen - Öppna källor, en möjlighe

Ursäkta men vet du var det Offentliga rummet håller hus? Lovande lät fb-inbjudan från Form och Designcenter i Malmö om vernissage på Malmö Live. Eller snarare: jag gillar form och design och hade för en gångs skull tid att gå, om än sent. Efter träning på gymmet och liten middag hemma med helt sensationell surkålsomelett Mötesplatser i staden - ett forskningsprojekt om lokaliseringens betydelse för rörelsemönster, integration och sociala möten i det offentliga rummet Mötesplatser i staden Städer är idag segregerade både fysiskt och socialt jekten befästs i rummet genom att görandet av jämställdhet sker i direkt rela-tion till görandet av plats. Här menar vi att ett platsrelaterat arbete med jäm-ställdhet delvis skiljer sig från det mer klassiska sättet att exempelvis arbeta med jämställdhetsintegrering i offentliga (och privata) organisationer (Alne Det lilla antal flickor och kvinnor du ser på våra gator är de som kallas dåliga flickor. Gatflickor, fiskmånglerskor och lägre tjänstekvinnor. Ibland kan du se borgarkvinnorna, men de raskar snabbt över torgen, undan karlarnas lystna blickar. Det offentliga rummet är inte vårt att vistas i

Brunkebergstunneln tisdag 27 oktober 2015 klockan 10-12: En tunnel genom berget, en genväg genom staden, en passage från en plats till en annan. Gående och cyklister på väg hem eller till jobbet ackompanjeras ibland av en musikant; en dragspelare eller en röst med gitarr, som placerar sig för att höras Föräldratidningar, föräldrahandböcker, större föräldrabloggar. Det finns helt enkelt inga sådana där hbtq-personer återkommande och på ett självklart sätt kommer till tals och därmed får synas i det offentliga rummet - i egenskap av hbtq-person och förälder på samma gång Idag är vi många som samsas om det offentliga rummet. Frälsningsarmén basunerar ut sitt budskap på gator och torg, Jehovas vittnen knackar dörr och vill komma in i människors hem, yoga hålls i offentliga parker och östasiatiska meditationsformer erbjuds som läkarvård. Att Islam nu vill ha böneutrop under fredagar är inte konstigt plötsligt ockuperat hela det offentliga rummet med sina tags som blev mer och mer fantasifulla. Den moraliska paniken var ett faktum, men den nya graffitin gick inte att stoppa, tagen hade tagit över staden och graffitin blev en livsstil (inte bara en udda fritidssyssla) som, i takt med att det yttr

Soundscape - Epsilon Archive for Student Project

Helt fantastisk trend som funnits ett tag, folk som smyckar statyer utan att på något sett förstöra dom. Har sett helt fantastiska kreationer, nu är det dax att lyfta fram dessa okända välgörare Om relationen mellan detta heliga rum och det offentliga rummet (arkitektur, stadsbebyggelse) handlar Björn Baldersson avhandling Medborgardygd, den europeiska staden och det offentliga rummets etos. I boken finns det två kapitel som väckt mitt intresse Om dygden och det gemensamma goda och Om medborgardygd Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad. Tags: Graffiti, klotter, Klotterpolicy, nolltolerans 11 comments. Att Stockholms stad ska vara fritt från klotter och annan skadegörelse är en åsikt som delas av en överväldigande majoritet av stockholmarna Nätverksdag Offentliga rummet Sundsvall 1 Effektivare anskaffning genom samverkan Enskild kommun anskaffar systemstöd Behovsanalys Teknik Funktion Avrop/ Upphandling Förvaltning/ Utvecklin Plataforma del Acontecer Internacional Auténtic Publicæ Autenticitet i det offentliga rummet 2-7 september 2014 Vernissage 2 september kl 18.00 Övriga dagar 14.00-18.00 Fler aktörer behövs för att kulturlivet ska komma att vara ett levande tecken på livet - mer än några tavlor som hänger på en vägg

Feministerna och islamisterna i Miljöpartiet har istället bestämt att människor mår bäst av att se mensblod, bajs, nakna feta gubbar och hårigt gaygubbsex i det offentliga rummet. Och det tror jag alla håller med om I tisdags blev jag utpekad som antifascist och namngiven av en AfS Karlstad-representant på AfS' valmöte i Karlstad som bad mig att komma fram till scenen innan Jeff Ahl och Gustav Kasselstrand skulle hålla tal och innan dess kom en gammal NMR Karlstad-aktivist som bevistade AfS-mötet fram och hälsade på mig och tilltalade mig me

Den svenska enspråkighetsnormen är på väg att bryta

 1. • Hur graffiti och gatukonst påverkar det offentliga rummet. • Egen reflektion kring arbetet. Dokumentationen ska läggas upp på den egna bloggen under menyval BILD - Uppgift 2 - Graffiti. Betygskriterier Betyget E • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder
 2. In undersöker identitet, könsroller och representation i det offentliga rummet ur ett intersektionellt perspektiv. I In jobbar unga utgående från sin egen identitet och hur de vill synas och påverka i det offentliga rummet. Slutresultatet är nutidskonst i det offentliga rummet
 3. Inlägg om barn i det offentliga rummet skrivna av pappapersson. SvD fortsätter sin serie om barn i stan och en apsekt som speglas är hur barnvagnar är i vägen i trafikmiljön, eller kanske hur de inte får plats
 4. ering mot handikapp visar sig exempelvis genom att personer som är rullstolsburna inte har tillgång till det offentliga rummet i lika stor mån som personer som inte är rullstolsburna. Ageis
 5. In the book Publics and Counterpublics, Michael Warner argues that publics are queer creatures. We cannot point to it, we cannot count it and we cannot look it in the eyes, but obviously we cannot avoid it either. It says something about the ambiguity of the word. Maybe it's better to talk about publics in plural
 6. Inlägg om Det Offentliga Rummet skrivna av ondton. Mina flöden på sociala medier har dom senaste dagarna handlat om en sak: polisens brutala attacker mot fredliga antinazistiska demonstranter i Malmö och nu oroligheterna i Stockholm Den meningen känns så paradoxal att skriva: polisens våld mot antinazister

Tyst vandring/Silent walk RÄSERBYRÅ

Här i Rummet undrar vi vilka löneavtal Hirschfeldt egentligen har tittat på. Säkert är att har han knappast har fått någon vägledning från Sundsvalls kommun. Där tycker man att hemtjänstpersonalen är på tok för överbetalda eftersom dessa hade omfattats av en lönesatsning för fem år sedan Det offentliga rummet (public sphere) avser här utrymmet för debatt mellan vanliga medborgare om gemensamma samhällsfrågor, alltså utan att ta med statsmakten eller företagen. En sådan debatt behövs för att granska de andra makterna Danskonsten finns överallt idag - i teverutan, på Youtube och i det offentliga rummet. Man kan anmäla sig till en dansskola för att bli dansare men minst lika många unga dansare tränar hemma, filmar sig själva och postar videos på nätet

Det offentliga rummet är till för medborgarna, inte enbart

Det vi är rädda för när vi rör oss ute i det offentliga rummet är nämligen mäns våld mot kvinnor. Undersökningarna visar nämligen att det vi är rädda för när de går i en stadspark nattetid är män. När steg närmar sig bakom oss och vi slänger ett öga över axeln och ser en annan tjej andas vi ut och känner oss lite säkrare Humanisterna strävar efter att samhällets lagar, värderingar och det offentliga rummet skall organiseras helt oberoende av och neutralt i förhållande till någons gudstro eller andra religiösa föreställningar. Stat och religion De starka banden mellan trossamfunden och det offentliga samhället bör brytas Möjligheten att själv bestämma utsmyckningen av det offentliga rummet torde anses som mer demokratiskt än att göra det mer eller mindre omöjligt att nå fram med ett alternativt budskap (t.ex. lappar på lyktstolpar om borttappade katter eller erbjudanden om hundrastning), då genom att sätta upp valaffischer överallt där det ev.

Det offentlige rum - Bydrømme i Aarhus og Det offentliga

Inlägg om kvinnor i det offentliga rummet skrivna av Gabrielle. Jag tänker ibland att jag borde hitta på nåt smart sätt att spara på intressanta saker jag läser på olika ställen så att jag kan hitta tillbaka till dom när jag behöver dom. Eller också måste jag börja äta kokosnötsolja eller nåt annat kosttillskott för att få bättre minne Inlägg om offentlig konst skrivna av hitman. Idag ägde en ny ståtlig statyinvigning rum på Stortorget i Helsingborg, som kommunen puffat starkt för, med bl.a. stora banderoller över Kulla gågata Vi har ett samhälle bestående av troende och icke-troende, av religiösa och icke-religiösa, av andliga och de med en materialistisk syn på tillvaron. I det offentliga rummet, på våra gator, i parker, på sjukhus, i skog och mark, så rör sig dessa människor Seminarieledare Karin Bredenberg, Riksarkivet Karin arbetar som funktionsansvarig för FGS-funktionen vid Riksarkivet och är även medlem i flera av de standardiserings

Möjligt, men faktum kvarstår. De största argumenten i debatten mot niqab är just att man kräver att alla visar sitt ansikte i det offentliga rummet. Så alla ni som är tongivande i debatten om att förbjuda niqab i offentliga rum. Kan vi prata om Kampferdrops mask som ska skyla henne i det offentliga rummet Melodifestivalen Härmed crowdsourcar jag min föreläsning på Offentliga rummet. 25 maj pratar jag för en samling webb-folk från kommuner, landsting och myndigheter på Offentliga Rummet där nätverket 24-timmarswebben träffas. Det ska bli grymt kul! Förra året var kring 100 anmälda - ser fram emot liknande siffror i år aktivism bilder brott & straff demokrati ekonomi etik filosofi Finland fördomar imperialism Israel konsumtion kultur lärare media migration militarism mänskliga rättigheter nyheter offentliga rum orättvisor Palestina politik rasism reklam samhälle skola värderingar våld _englis

Inlägg om offentliga rummet skrivna av xsitez. Varför börjar jag inte skriva fler inlägg innan morgonkaffet? Jag är aldrig så jävla arg, taggad och lättretlig som när jag är nyvaken The latest Tweets from Ann Heberlein (@AnnHHeberlein). Teologie doktor i etik, Lunds universitet. Författare. Borgerlig opinionsbildare. Kommunpolitiker (m) Lun Det berikade min vecka genom att visa hur grått stadsrummet är i vanliga fall och hur viktigt det är att vi ibland får se något som överraskar och väcker oss. Peter Gibsons verk är en hyllning till cyklismen och en hyllning till färg och form, men också en radikal påminnelse om att det offentliga rummet tillhör oss alla

Diskussionen om hållbar stadutveckling är baserat på ett ideal om en öppen stad som är tillgänglig för alla. Det offentliga rummet är ett begrepp med positiva konnotationer - det syftar på platser där människor med olika bakgrund och intressen kan mötas Men Sjöstedt är aningen motsägelsefull när hon å ena sidan menar att det offentliga rummet ska vara demokratiskt och kunna användas av alla, samtidigt som det är uppenbart att det bara rör dem som har tillräckligt med pengar för att köpa reklam- eller affischeringsplats eller har blivit godkända av dem som bedömer kvaliteten på. Det offentliga rummet - gator och trottoarer, torg och parker, kajer och lekplatser - är en väsentlig del av varje stad. Det är i utrymmet mellan husen som spontana möten kan ske, där vi promenerar, fikar, umgås eller bara vistas. Kvaliteten på miljöerna i det offentliga rummet är givetvis viktiga fö Medborgarna bevakar det offentliga rummet. Johan Joelsson har skrivit en läsvärd artikel men tar själv inte ställning. Egentligen är allt dock enkelt. I ett fritt samhälle tillhör de allmänna platserna, offentliga miljöer och det offentliga rummet alla medborgare

Gestaltning av offentliga miljöer kan ibland fastna i vad Maria Håkansson kallar statytänkande, det vill säga att konstnären förväntas leverera en skulptur, gärna till ett torg eller park. Maria skulle gärna se att man arbetar med konstnärer på fler sätt och att samtidskonsten får ta mer plats i den offentliga miljön I veckan som gick blev jag kontaktad av Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär med ett särskilt intresse för det offentliga rummet.Hon ville ha hjälp med att översätta en text från grekiska till svenska i samband med hennes senaste projekt, Praxagoras kök och hade hört talas om att jag umgicks med tanken att översätta Aristofanes till svenska Reklam på fastigheter var dock inte typiskt 60-tal, när 1900-talet var ungt var fastigheterna ofta nedlusade med reklam. Reklam i det offentliga rummet är m a o inget nytt. I fredags fick jag återigen se reklam på en gavel, fast då på Dalagatan, men varför där 9 januari, 2018 agoraspeaks Allt du behöver veta om ormar, Anthony Mack, Bo Wingren, Coals and courtships, D W Griffith, Guillermo del Toro, Jane Wenham, Our gang, Picasso i det offentliga rummet, Robert F McGowan, The Rose of Kentucky, The shape of water Lämna en kommenta Att prata om Demokratins historia, demokrati och yttrandefrihet, det demokratiska genombrottet i Sverige, demokratins nuvarande utmaningar, demokrati och teknik, Internet som demokratisk scen. Medborgarna, demokratin och det nya offentliga rummet. Kan tekniken hjälpa demokratin

populär: