Home

Exempel på i länder

Det är inte överbefolkat i landet, exempel på länder som är i - länder är Sverige, Amerika och Australien. Landet har hög medellivs ålder och låg spädbarnsdöd..U - land är precis tvärtom. Det är mycket fattigt, dåligt välstånd och oftast överbefolkat i länder. Landet utvecklas inte på ett effektivt sätt De flesta industriländer ligger på Norra halvklotet, men undantag finns. Australien och Nya Zeeland är exempel på två industriländer som ligger på Södra halvklotet. De flesta arbetar med industri- och servicearbeten. Få arbetar inom jordbruket, som industrialiserats med maskiner De som bor i i-länder har också en tendens att se ner på de som bor i u-länder eftersom de faktiskt inte har någon kunskap om vad extrem fattigdom innebär. De har ju aldrig själva upplevt det. Alltså, i i-länderna finns de högutbildade människorna och levnadsstandarden är hög Skrivet av: Pontus Gustafsson Sp08a. Klyftan mellan rika och fattiga i u och i-länder. Alla vet att det finns skillnader mellan rika och fattiga men hur uppstår dem och hur ska världens ledare göra för att minska dessa klyfter

I - land och u - land - Irland - linafrederiksen

Anledningen är att de fattigare länderna till största delen ligger i tropikerna eller på södra halvklotet, medan de flesta industriländer historiskt sett funnits i den norra tempererade zonen. Två stora undantag är Australien och Nya Zeeland som ligger på södra delen av halvklotet men som är två högt utvecklade industriländer Gör en jämförelse mellan storstäder i i-länder och u-länder.1. ge exempel på megastäder i i-länder respektive u-länder. 2. varför är det i u-ländernas storstäder som det växer upp stora områden med kåkstäder Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen 7 Boverket Boverkets uppdrag Regeringen gav i beslut N2017/03481/TS, den 11 maj 2017, Boverket i uppdrag att ta fram och till relevanta aktörer distribuera en samling med lärande exempel från kommuner, regioner och andra aktörer som lyckat Detta är på grund av att vissa människor diskrimineras mer än andra. Kvinnokonventionen kom till eftersom att många kvinnor diskrimineras på olika sätt, till exempel genom att nekas rätten till utbildning och lika lön. Intresserad av att veta mer? På Globalportalens ämnessida om mänskliga rättigheter så kan du läsa mera om dessa.

I-länderna har inte alltid varit I-länder. Innan industrialiseringen på 1800-talet var de jordbruksländer. Länder som levde på jordbruket där man levde i sin egen lilla by hela sitt liv och levde på sin egen gård med sitt eget jordbruk och mjölkade sina kossor. Man dog tidigt och man hade mång FN har engagerat sig mycket i områden med stora konflikter och skickar då ut s.k. FN-soldater som fredsbevarare. Exempel på konflikter där FN varit medlande i är Kongokrisen på 60-talet, Cypern på 70-talet och f.d. Jugoslavien på 90-talet Där skulle man snurra på ett hjul, som sedan stannade i ett land. Det var slumpen som avgjorde vart man skulle hamna, typ som ett lotteri. Landet man hamnade i var det land man skulle kunnat ha födds i . Flera personer hamnade i länder där det finns mycket problem som t.ex. Pakistan, Tchad, Irak, Afghanistan m.m. Själv hamnade jag i Tyskland

Detta är onlineversionen som är skriven i HTML5 och fungerar i den senaste versionen av de flesta webbläsare, t ex Safari, Firefox och Google Chrome, samt Internet Explorer 9 och senare. Den kan köras under Windows, MacOS X och Linux, samt på mobila enheter som t ex iPhone, iPad och Android I Europa och Nord Afrika och Västra Asien, samt Australien finns det nästan bara i-länder. Ett u-land står för utvecklings-land, ett u-land med dålig ekonomi och f olk överlever knappt. Exempel u-länder: I Afrika och Asien finns det jättemånga u-länder för att där förekommer det mycket krig, svält, analfabetism och fattigdom Exempel på beräkningar av traktamente Exempel på traktamente i Sverige. Conny bor och jobbar i Växjö. Nu åker han på en säljresa till Stockholm från måndag till onsdag. Conny åker hemifrån kl. 08:00 på måndagen och tar flyget från Växjö en timme senare. Det blir en sen dag på onsdagen och Conny kommer inte hem förrän kl. 22. På kort sikt är krig kostsamt men kan även vara vinstgivande genom erövring av naturtillgångar till exempel. Men det verkar inte som det är avgörande i det långa perspektivet. Se till exempel på Sverige och Finland, som har jämförbar standard, även om Finland har varit med i flera krig. Eller till exempel Tyskland som förlorade oc Exempel på stora multinationella företag är Toyota, Volkswagen, Google och Nestlé, men också svenska företag som Ericsson, HM och Ikea. Skapar tillväxt. Inte minst när det gäller kläder och möbler väljer många företag att låta utländska underleverantörer svara för produktionen istället för traditionella dotterbolag

Industriland - Wikipedi

sig på ylletillverkning och Portugal på vinproduktion. Men det handlar inte bara om att utnyttja den ojämna fördelningen i sta-ters olika naturtillgångar. Enligt de klassiska handelsteorierna bör till exempel rika länder specialisera sig på kapitalintensiv produk-tion, medan fattiga länder bör ägna sig åt arbetsintensiv produk-tion Bruttonationalprodukten mäter värdet av alla varor och tjänster som rör sig i ett land. Medeltalet i hela världen år 2005, var 9 300 US$. Typiska I-länder har en bruttonationalprodukt på mer än 15 000 US$, medan fattiga U-länder har mindre än 1 000 US$. Finlands BNP var 30 300 US$ Hos oss på Personligt Brev hittar du allt du behöver för att skriva det perfekta personliga brevet till din jobbansökan.Vi bjuder på exempel på hur du kan skriva ditt brev för massor av olika typer yrken så som snickare, grafisk formgivare, administratör eller något helt annat t.ex. Sverige och andra I-länder. Exempel på operationell definition av relativ fattigdom : Med fattig avses de individer och grupper i Sverige som av ekonomiska skäl inte kan upprätthålla en materiell standard och välfärdsnivå som en majoritet av befolkningen anser vara en lägsta nivå för att leva ett drägligt liv Exempel på Sociolekter Emelie Turesson. Loading... Unsubscribe from Emelie Turesson? Har regeringen koll på hur Sverige faktiskt ser ut? - Duration: 9:55. Tankar.Online 30,276 views

UNICEF har verksamhet i över 190 länder och verksamhet utgår från Barnkonventionen. Exempel på områden där UNICEF är verksamma är fattigdomsbekämpning, katastrofarbete och arbete mot HIV/AIDS. UNICEF arbetar också för barns rätt till överlevnad, utveckling, utbildning, jämställdhet, och skydd mot våld och övergrepp Andra upplag an - att göra internationella affärer Fakta och övningar Leif Holmvall Arne Åkesso Medellivslängden i Sverige har ökat med 0,7 år för kvinnor och ett år för män under perioden 2009-2014. Det placerar Sverige bland de länder i Europa som haft den minsta ökningen. En svag ökning går generellt att se i länder med relativt hög medellivslängd, till exempel män och kvinnor i Schweiz och kvinnor på Island Vi finns till för att minska alkoholens skadeverkningar i Sverige, men vårt sociala ansvar sträcker sig mycket längre än så. Här får du en överblick av vårt systematiska hållbarhetsarbete i leverantörskedjan och kan se exempel på hur vi arbetar i länder med större sociala utmaningar Handelshinder i länder utanför EU Det finns många exempel på handelshinder. Det kan exempelvis vara tullar, krav på extra eller ovanlig dokumentation, intyg från konsulat, diskriminerande eller oskäliga produktbestämmelser, skatter och tilläggsavgifter, licenser eller import- respektive exportförbud

Orsaken till fattigdomen i många afrikanska länder är, enligt mig, det stora intresset som många mäktiga i-länder har i dessa länder på grund av ofantliga naturresurser dessa länder har. Många afrikanska länder söder om Sahara exporterar råvaror, vilket gör dessa länder sårbara för prisförändringar på världsmarknaden Spelfilm kan även ha betydelse för demokratin och få oss att tänka till och kanske vilja ändra vår demokrati. Här är några exempel på spelfilmer som visar händelser, situationer i länder eller hur det kan vara i en diktatur som kan påverka vår demokrati precis som dokumentärfilmer kan De här ultrasnabba handtorkarna använder jetstrålar av luft som torkar händerna på några sekunder. Mitsubishi Electric tog fram tekniken 1993, och handtorkstypen har blivit allt populärare med tiden. Idag finns de installerade i hotell, restauranger, shoppingcenter, skolor och andra offentliga inrättningar i länder världen över

Tinas blogg: välstånd i länder - 01lju03

Klyftan mellan i och u-länder

Under projektet på Mariedalsskolan såg vi inga exempel på detta, men arbete med ett annat tema, exempelvis Asien, skulle innebära att läraren måste förhålla sig till att någon eller några elever redan kan det som resten av klassen ska lära sig. Svåra ord kan också ställa till problem med förförståel • Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan. No • Du kan ge exempel och beskriva enkla samband i naturen nära dig. • Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider. Du kan ge.

Utvecklingsland - Wikipedi

Diamantindustrin har en oerhört intressant historia att berätta. Den har varit viktig för den ekonomiska utvecklingen i länder som inte kunnat dra nytta av industrialismen, som till exempel Botswana, säger Eira Thomas I länder där marioteten är muslimer är oftast religiösa traditioner viktiga idag. Oftast har imaner, de som leder tidebönerna inflytande på lagstiftning som gäller familjeliv, som till exempel sådant som gäller för skilsmässor, äktenskap och arv President: Statschefen i länder som har statsskicket republik. Presstöd: när man genom tidning får hjälp från staten för att man kanske snart går i konkurs. Produkt: varor och tjänster är produkter. Produkter är oftast tillverkad av människor. Produktionsfaktorerna: består av arbetskraft, råvaror, realkapital och kunskap. Alltså. Projekten har genomförts i länder som Tanzania, Rwanda, Kenya, Uganda, Mocambique, Ghana, Botswana, Etiopien och Egypten. Exempel på studentprojekt var då några KTH-studenter tillsammans med studenter från Tanzania var med och utvecklade en soldriven, energisnål router för bredband på den tanzaniska landsbygden

Ingen ska få utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling. Ingen ska behandlas vare sig bättre eller sämre på grund av hudfärg, kön, språk, religion eller politisk uppfattning. Det finns flera internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, till exempel inom FN och Europarådet I Sverige måste vi på allvar ta hänsyn till risken för översvämning och högre havsnivå när vi bygger nya bostäder och infrastruktur. I byggnader ökar behovet av kyla och ventilation för att äldre och barn inte ska drabbas vid till exempel långvariga värmeböljor. Inom jord- och skogsbruket handlar det om at De flesta länder i världen har en enda huvudstad. Exempel på sådana platser är Washington, Paris och Tokyo. Mycket ofta är dessa städer också den största i landet. Det finns dock några länder som har två eller flera huvudstäder Det fanns också attitydskillnader i olika delar av landet i undersökningarna. Norrländska var till exempel mindre populärt i Skåne än i resten av landet. På samma sätt var skånska mindre omtyckt i Norrland än i övriga Sverige. Forskare har också kommit fram till att vi brukar vara lite extra misstänksamma mot våra grannar Jämförelse mellan I-länder och U-länder. håller många personer på att utveckla energi källor som dom kan tjäna pengar på. Ett exempel är Andrea Rossi.

Gör en jämförelse mellan storstäder i i-länder och u-länder

  1. Här ingår alla ytor någonstans på jorden som krävs för att möta vår efterfrågan på till exempel mat, byggnadsmaterial och förnybar energi och för att ge plats åt våra byggnader och vägar. Vår konsumtion kräver utrymme. I vårt ekologiska fotavtryck ingår också vår användning av fossila bränslen
  2. Ta reda på lagar och bestämmelser Myndigheterna i ditt land erbjuder webbplatser med information om import/export - till exempel denna från Sverige. Genom att du tar reda på all information nu underlättar det när din affärsverksamhet drar igång. Du bör känna till lagar och bestämmelser för import/export
  3. ister Ove Rainer 1983. Även internationella företags löpande arbete för att med transferpriser lägga sina vinster i länder med låg beskattning väcker då och då uppmärksamhet, bland annat bland kritiker till den ekonomiska globaliseringen
  4. Sambedömning kan organiseras och genomföras på många olika sätt. I stödmaterialet Sambedömning i skolan har vi valt ut tre autentiska exempel som alla kan leda till ökad samstämmighet i lärarnas bedömning och betygssättning, men på olika sätt
  5. Ett exempel på en övergångsregel är att den som tog sitt körkort före den 1 juli 1996 får köra husbilar med en totalvikt på över 3,5 ton. Läs mer om de svenska övergångsreglerna. Ta med dig en ekvivalenstabell. Om du har ett körkort som omfattas av övergångsbestämmelser, kan du ibland behöva visa vilka fordon du har rätt att.

FAKTA: Mänskliga rättigheter Globalportale

Samtal med kaféägare om faran med droger. Sportturneringar och trädplanteringsevent. Kontakt med myndigheter för att diskutera behovet av en ny väg. Det är exempel på idéer som kan uppstå när tjejer, killar och seniorer träffas i sina klubbar i byar i norra Bangladesh Exempel på operationalisering (1).pdf - Teori operationell. Kostnader för hälsovård för äldre ökar temporärt i länder med åldrande befolkning. Men det omvända, alltfler barn och yngre, och mer infrastruktur och byggnader, ger på samma sätt kostnader för samhället. − Pensionssystem justeras nu i allt fler länder och bör då utformas på ett rättvist sätt Till exempel används i ett stort antal afrikanska länder franska eller engelska som administrativt språk för stat, handel, utbildning och media. Arabiska, portugisiska, afrikaans och malagassiska är andra exempel på språk med ursprung utanför Afrika som idag används av miljoner afrikaner, både i offentliga och privata sammanhang

U- och I-länder - Skolarbet

  1. Detta naturbränsle används framförallt i länder med en utvecklad pappersindustri, till exempel Sverige, Finland och Kanada. Svartlut ingår i en kategori biobränslen som kan kallas trädbränslen, det vill säga bränslen som kommer från en träråvara, till exempel ved eller energiskog (salix)
  2. Med Small Cap Emerging Markets får du tillgång till en portfölj med noga utvalda bolag inom detta segment. Exempel på intressanta bolag som fonden kommer att investera i kan vara investmentbolag där en grundarfamilj är huvudägare, konsumentbolag i snabbväxande länder eller bostadsutvecklare i länder med omogna bostadsmarknader
  3. a.
  4. I länder som Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland och USA är det däremot en utbredd och erkänd medicinsk behandlingsform som kan sammanfattas med orden manuell medicin. Osteopati bygger på att kroppen är en enhet där alla delar hänger ihop och är beroende med varandra

Världen 11 april 2009 20:13 42 av världens länder har ingen frihet. Finanskrisen är en kris också för demokratin i världen. USA och EU-länderna är inte längre självklara ideal för. Exempel på annonskod för personliga annonspreferenser Nästa: Tagga en annonsbegäran för användare i EES som är under minimiåldern för samtycke (TFUA) Om du uppfyller kraven i vår samtyckespolicy och vill visa icke-anpassade annonser för alla användare i EES-området som besöker din webbplats behöver du inte ändra annonstaggningen

I till exempel Indien har detta bland annat lett till att kollektivavtal tecknats på flera multinationella företag, bättre mödravårdsrättigheter och jämställd anställningspolicy på Coca-Cola, löneökningar på Unilever och en nationell överenskommelse för förbättrade villkor i hela landet på Mondelez (före detta Nestlé) Det föds mest barn per kvinna i länder där spädbarnsdödligheten är hög på grund av inbördeskrig, svält och/eller sjukdom. Anledningen till detta är för att om sannolikheten att ett barn dör innan 1 års åldern är hög så föder man fler barn för att garantera att iallafall ett av barnen överlever Detta resulterar i att människor blir mer aktiva och då kan utbyta kunskap med varandra och även lära sig mycket saker utifrån olika människor perspektiv. Aktiv demokrati på internet gör det möjligt för människor att delta i den demokratiska processen och Sverige är ett klart och tydligt exempel på det

Jenny på Tegelviken: Sammanfattning i samhällskunskap innan

Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara några decennier sedan. Vi blir en allt mer integrerad del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk. Och allt mer beroende av varandra, vilket de senaste årens finansiella kriser är exempel på Biörn Riese specialiserar sig på att ge råd och stöd i bolagsstyrning, hållbarhet med särskilt fokus på anti-korruption och riskhantering. Medan de flesta ärenden är konfidentiella, har t.ex. utredningarna om TeliaSoneras investering i Uzbekistan och Nordeas inblandning i Panama Papers varit publika drickande än i länder där konsumtionen är mer utspridd över tid (7, 9-10). Sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld har även visat sig vara tydligt vid så kallade naturliga experiment såsom vid strejker inom alkoholindustrin eller vid olika typer av ransoneringar. Exempel på USA får vara exempel på både god och dålig utbildning. I länder där utbildningen fungerar bra samverkar elevernas ansträngningar, föräldrarnas stöd och lärarnas skicklighet. Hur ser god utbildning ut rent praktiskt i klassrummet? Exempel ges från matematik, naturvetenskap, historia, svenska och främmande språk När man pratar om demokrati och demokratiska värden är det viktigt att man förstår att det inte är något som finns för evigt. Man behöver jobba för att behålla det, man kan inte låtsas som om det inte finns problem också i länder som Sverige där vi har det så bra

Konkreta exempel på vad samsyn och samarbete mellan skolplanerare, landskapsarkitekter, rektorer och fastighetsförvaltare kan leda till. Universitetslektor Petter Åkerblom, Sveriges lantbruksuniversitet SLU 111:5 - 113: 0 Ute är inne i utlandet. Ett internationellt perspektiv på intresset för utomhuspedagogik i länder so EU är ett samarbete mellan 28 europeiska länder. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel lagstiftning, budget och penningpolitik. EU:s historia startar på 1950-talet. Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om Om du handlar varor på nätet är det viktigt att tänka på i vilket land företaget finns som du köper varorna från. Varor som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen anpassade till situationen i länder med utbredd fattigdom där till exempel de fackliga rättigheterna kränks och barnarbete förekommer. I dagsläget verkar vi i Asien, Afrika och Latinamerika*. De flesta kriterier gäller råvaror från jordbrukssektorn, men det finns även kriterier för andra produkter, så som bollar och hudvårdsprodukter

Har du några exempel på hur detta har missbrukats i länder där det används? - Nej, jag har inte kollat hur det använts i andra länder, utan det jag har tittat på är svensk historia - både modern och äldre historia. - Vad ska du få ut av detta Det här är ett fenomen som man kallar för dollarization. Länder som Ecuador och Panama i Sydamerika är exempel på länder som har valt att använda sig av USD. Även i länder där man har en egen valuta som första val så är dollarn ett gångbart alternativ som accepteras i dagligvaruhandeln

Exempel på reflektioner - Skarp97an - Google Site

Utrikes födda företagare möter ofta andra förutsättningar än svenskfödda. Hur ser hindren ut och vad kan vi lära av goda exempel och forskning på området? Företagare födda i länder utanför Europa upplever i större utsträckning än svenskfödda att de diskrimineras av såväl banker som kunder och leverantörer Kursens fjärde del ger dig några exempel på smarta makron i Excel som effektiviserar ditt dagliga arbete.. När du väl har lärt dig grunderna för hur du spar makron i Personal Macro Workbook så ligger fältet öppet för att du tar fram egna makron som snabbar upp just ditt arbetssätt i Excel Ska du betala moms på tjänster på import från land utanför EU? Om tjänsten är omsatt i Sverige ska momsen beräknas och läggas på priset. Det gör du direkt när du bokför utgiften genom att ange korrekt momssats vid « Moms att betala (%) ». Då kommer det automatiskt blir korrekt även i din momsrapport Mängder av svenska företag arbetar i länder där korruptionen är utbredd. Här är ett par exempel på länder dit Sverige har stor export och som ligger långt ner på korruptionslistan. Plats i listan anger just plats på Transparency Internationals korruptionslista. Källor.

Detta är säkert en välkommen möjlighet för många privata aktörer då många av dem redan har utmanat det svenska spelmonopolet. Ett exempel på detta är Betsson som på olika sätt tryckt på för att avskatta monopolet under många år. Andra svenska aktörer är exempelvis Expekt, Mr Green och Vera&John Här kan du se ett exempel på hur en problemställning skulle kunna se ut. Jag tar ett exempel från en person som skrev om varumärket Nike. Nike är ett amerikanskt företag som tillverkar sportutrustning, framför allt är skorna den populäraste varan Nå dina kunder på YouTube baserat på ämne, sökord eller demografi, till exempel kvinnor under 35 år. Skapa en videokampanj på bara några minuter. Skapa ett konto, skapa eller lägg upp din videoannons, nå din målgrupp och du är på god väg att berätta din historia för hela världen. Mät dina framgångar Ge exempel på fakta och åsikt. Vad är det för skillnad på en morgontidning och en kvällstidning, ge två exempel? Varför är radion viktig i länder där människor t.ex. inte kan läsa och skiva? Vilka tv-kanaler ingår i Public Service? Hur finansieras dessa program? Ge exempel på tv-kanaler som du tittar på som inte ingår i Public.

Man kan till exempel ha tillgångar att leva av som innebär att man klarar sig bra med liten inkomst. Tillgångarna kan till och med vara orsaken till att man väljer att ha låg inkomst. Å andra sidan kan hushåll som inte hamnar under gränsen ändå ha en ekonomiskt utsatt situation, exempelvis grund av stora skulder En våg av demokratisk tillbakagång pågår där allt fler länder blir mindre demokratiska och mer auktoritära. Det visar en ny studie från V-Dem-institutet vid Göteborgs universitet. Brasilien, Ungern, Indien, Polen och Turkiet är exempel på länder som just nu upplever demokratiska bakslag. Exempel på insatser inom det här ämnesområdet kan handla om att bygga nationell kapacitet för konflikthantering, skapa förutsättningar för rättviseprocesser i post-konfliktländer, arbeta med att minska skador och risker i samband med minhantering, förebygga spridning av vapen och väpnat våld samt skydda barn i länder med höga.

Barn och ungas möjligheter att klara av skolarbetet påverkas i allt högre utsträckning påverkas av faktorer som till exempel boendekommun, socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. UNICEFs rapport An unfair start från 2018 visar på en utbredd ojämlikhet i skolsystemet i länder med stark ekonomi (OECDs medlemsländer. Följande bakteriefynd är exempel på MRB: MRSA (Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus) VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker) ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) Multiresistenta Gramnegativa stavar tex. E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Acinetobacter, Stenotrophomonas och Pseudomonas Det kan jämföras med till exempel Kanada där arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning ligger på cirka 61 %. Arbetslöshet är kopplat till låg utbildning, brist på utbildning och allmänhetens rådande attityd om att personer med funktionsnedsättning ska hållas gömda och tas om hand om av välgörenhetsorganisationer Här kommer våra förslag på vad man kan ta med för att göra det lite längre: sommar- och extrajobb, föreningsuppdrag, förtroendeuppdrag, ideellt arbete, goda kunskaper i främmande språk, specialkunskaper som man fått tack vare en hobby, och vistelser i länder med olika kulturer. Ska man ange sina referenser Exempel på det kan vara män som har sex med män i länder där det är olagligt med samkönat sex, personer som säljer sex i länder där det finns lagar som diskriminerar eller försvårar situationen för sexsäljare och unga personer, som många inte alls vill erkänna att de är sexuellt aktiva

populär: