Home

Armeringsnät 8150

Armeringsnät används för att ta upp olika krafter såsom sträck, skär och tryck i betongkonstruktioner. Det används även för att förhindra sprickbildning Armeringsnät - NK500AB-W. Armeringsnät tillverkas av profilerad tråd som svetsas av maskin. Används vid de flesta betongkonstruktioner, t ex plattor, bjälklag, väggar, broar mm. Armeringsnätens funktion är främst att de begränsar sprickbildningen samt att de är kraftupptagande Lagernät används som sprickarmering och kraftupptagande armering. Lagernät används i platta på mark, pelardäck, bjälklag, villagolv och väggar men kan med fördel användas i andra konstruktioner för rationellt armeringsarbete Markvaruhuset är en byggvaruhandel som specialiserat sig inom produkter för mark-, grund- och VA-byggnationer. Med flerårig erfarenhet inom byggande av husgrunder, mark- och VA-anläggningar har vi ovärderliga kunskaper inom dessa områden i byggbranschen Att gjuta en betongplatta för garage skiljer sig från en villaplatta. Den största anledningen till det är att man ska ha tyngre laster inne i grunden jämfört med ett hus, ofta pga tunga fordon

Armeringsnät används för att ta upp olika krafter såsom sträck, skär och tryck i betongkonstruktioner. Det används även för att förhindra sprickbildning Armeringsnät - NK500AB-W. Armeringsnät tillverkas av profilerad tråd som svetsas av maskin. Används vid de flesta betongkonstruktioner, t ex plattor, bjälklag, väggar, broar mm. Armeringsnätens funktion är främst att de begränsar sprickbildningen samt att de är kraftupptagande

Armeringsnät - armeringdirekt

populär: