Home

Generella toleranser hål

På den tiden tillverkningsunderlag bara kunde göras på papper var det tvunget att geometrin var fullständigt måttsatt på ritningen. Idag finns all geometrisk. En site för de med intresse för turbo och trimning av bilar och andra fordon, speciellt i Sävar med omnejd Träbyggnadstekniska lösningar för olika typer av bjälklag behandlas här samt material och utförande för några lösningar som gäller generellt för.. Det är viktigt att anslutningen mot andra byggnadsdelar görs på rätt sätt för att undvika skador. Här visas generella detaljlösningar för ytterväggar med.

Nyheter och förändringar i Geo. I listan visas de viktigaste förändringarna i programmet. OBS: Buggar som fixats i.

Sluta leverera fullständigt måttsatta ritningar - tips från

populär: