Home

Mycoplasma smittskyddslagen

Klamydiainfektion - Wikipedi

Endokardit Indelning. tidigare indelning i akut, subakut och kronisk, numera: Endokardit på nativ (kroppsegen) klaff, NVE. innefattar vänsterhjärtat och dubbelsidi En webbutbildning om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar Specialist i allmänmedicin. Initialdiagnostik, information till patienten, smittspårning; Behandling av icke-komplicerade fall när det är indicerat (se under.

Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RN

Syfilis (även kallad lues, tidigare Franska sjukan) är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av spiroketbakterien Treponema pallidum, underart pallidum

Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvårde

  1. Medicinkompendier av Lisa Labbé - Endokardi
  2. Antibiotikasmart Lär dig me
  3. Syfilis - Wikipedi

populär: